ปิดแคมเปญรณรงค์

เรียกร้องให้ใช้โทษประหารชีวิตในประเทศไทย

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 69 คน


เนื่องจากประเทศไทย มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผู้กระทำความผิด หรือผู้ที่กระทำความผิดซ้ำซาก และไม่ได้รับ โทษสูงสุดที่ตราไว้ในกฏหมายไทย คือโทษประหาร จึงทำให้ ไม่มีคนเกรงกลัวกฏหมาย ดังนั้นจึงเห็นว่าให้ร่วมกันเรียกร้อง ให้ใช้กฏหมายสูงสุดต่อไป

(เรียกร้องให้ใช้ โทษประหารชีวิต ในประเทศไทย เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ต่อไป)กษม กำลังรอให้คุณช่วย

กษม ชัยประเดิมศักดิ์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาลไทย: เรียกร้องให้ใช้โทษประหารชีวิตในประเทศไทย» คุณสามารถร่วมกับ กษม และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 68 คน ได้แล้วตอนนี้เลย