รัฐบาลไทยหยุดซื้อเรือดำน้ำเพิ่ม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกการซื้อเรือดำน้ำเพิ่ม