Petition update

ครบ 2,500 ชื่อ - อัปเดตการเดินทางกลับบ้านของคนไทย - Fit-to-Fly ช่วยคัดกรองจริงไหม?

อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
Dublin, Thailand

Apr 5, 2020 — 

ข่าวสารความพยายามในการเดินทางเพื่อกลับบ้านของคนไทย

 • 27 มี.ค. 2563 - ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้อง กรณีแม่นักศึกษาไทยในแคนาดา ขอเพิกถอนกฎบินเข้าไทยต้องมีใบ Fit to Fly ชี้ ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1805953
 • 2 เม.ย. 2563 - ศาลปกครองไม่รับฟ้องกรณีคนไทยในไอร์แลนด์ฟ้องเลิกกฎ Fit to Fly ชี้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง ทั้งนี้ระบุด้วยว่า สิทธิและเสรีภาพของประชาชนยังคงได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการดำเนินการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีสิทธินำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้ตามมาตรา 194 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 2560 https://themomentum.co/administrative-court-dismisses-petition-on-fit-to-fly/
 • 3 เม.ย. 2563 - ศาลแพ่งมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง คดีที่นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี ในความผิดเรื่องละเมิดทำให้ได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถกลับเข้าประเทศได้ ชี้มาตรา 9 และ 11 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้อำนาจจำเลยในฐานะนายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดห้ามหรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคม จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายที่จะเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษาให้ยกฟ้อง https://www.thairath.co.th/news/crime/1812336
 • 3 เม.ย. 2563 - แรงงานไทยที่ไปทำงานร้านอาหารในกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งปัจจุบันตกงานเนื่องจากมาตรการจำกัดการออกจากบ้านในมาเลเซีย ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่ากินอยู่ จึงต้องเดินทางกลับไทย โดยมีหนังสือรับรองการเดินทางจากสถานทูตแล้ว แต่ถูกปฏิเสธที่พรมแดนไม่ให้เข้าประเทศไทย ทำให้ต้องนอนอยู่ริมถนนที่ด่านสะเดาหนึ่งคืน และวันรุ่งขึ้นต้องเช่ารถกลับกัวลาลัมเปอร์ https://www.paktaireport.com/?p=895
 • 5 เม.ย. 2563 - ทูตไทยเร่งช่วยคนไทยที่ตกค้างในสนามบินญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ หลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สั่งปิดสนามบินทุกแห่งในประเทศไทย https://www.dailynews.co.th/politics/767235
 • Fit to Fly : บันทึกการเดินทางกลับบ้านของนักศึกษาไทย ในวันที่เกือบจะเข้าประเทศไม่ได้ -- บันทึกการกลับบ้านโดยสำเร็จของนักศึกษาไทย จากสนามบินบรัสเซลล์ และการกลับบ้านที่ไม่สำเร็จของนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกา https://themomentum.co/fit-to-fly-journal-from-thai-student/
   

ใบรับรอง Fit-to-Fly มีประโยชน์ในการคัดกรองเชื้อโควิด-19 จริงหรือ?

จากบทความ Fit-to-fly ไม่ช่วยกันโควิด-19 ซ้ำเพิ่มภาระคนไทยในต่างแดน โดย สลิลธร ทองมีนสุข สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย https://www.isranews.org/article/isranews-article/87275-news-12.html

 • เชื้อโควิด-19 มีระยะฟักตัวแตกต่างกันในผู้ติดเชื้อแต่ละราย ประมาณการอยู่ที่ 2-14 วัน แต่บางรายนานถึง 27 วัน ใบรับรอง "fit-to-fly" ที่ออกให้ก่อนเดินทางในระยะเวลาอันสั้น จึงไม่สามารถใช้คัดแยกคนที่ได้รับเชื้อแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ
 • สถานทูตไทยในบางเมืองไม่ได้ใช้ระบบขอหนังสือรับรองการเดินทางออนไลน์ มาตรการนี้จึงเป็นการสั่งให้คนเดินทางไปโรงพยาบาลที่อาจมีผู้มีเชื้อหนาแน่น และจากนั้นให้ก็บังคับให้ไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากที่สถานทูต เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อในกลุ่มผู้ไปขอใบรับรองและหนังสือรับรอง
 • มีกรณีที่นักศึกษาไทยในอังกฤษรายหนึ่งป่วยเป็นไข้สูง แต่ถูกปฏิเสธการเข้ารักษาจึงจำเป็นต้องกลับไทย และจำต้องเดินทางไปรอคิวที่สถานทูต ในวันนั้นมีคนไปขอหนังสือรับรองกว่า 200 คน นักศึกษารายนี้สามารถมีเอกสารครบ ทั้ง fit-to-fly และหนังสือรับรองจากสถานทูต กลับถึงไทย และตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19
   

https://change.org/BringThaiHome

#คนไทยต้องได้กลับบ้าน #BringThaiHome

 


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.