#คนไทยต้องได้กลับบ้าน รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศ Fit To Fly #BringThaiHome

อยากให้จับคนทำผิดมาลงโทษ

Shared on Facebook
Tweet