#คนไทยต้องได้กลับบ้าน รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศ Fit To Fly #BringThaiHome

มาตราการนี้ทำให้คนที่ต้องการกลับบ้านมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นจากการต้องไป รพ.และสถานทูต เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่สถานทูต การตรวจก่อนเดินทาง 3 วันไม่ได้คัดกรองผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด เพราะระยะฟักตัวอาจกินเวลานาน 14 วันหรือมากกว่า

ภาวนา แสงอรุณ, ระยอง, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet