#คนไทยต้องได้กลับบ้าน รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศ Fit To Fly #BringThaiHome

คิดว่าไม่มีประโยชน์ ทำให้ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

1 year ago
Shared on Facebook
Tweet