#คนไทยต้องได้กลับบ้าน รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศ Fit To Fly #BringThaiHome

ที่แคนาดาหาใบ fit to fly ไม่ได้

Thanakorn Thongtha, Bangkok, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet