#คนไทยต้องได้กลับบ้าน รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศ Fit To Fly #BringThaiHome

คนไทยควรได้กลับประเทศไทย ผู้ที่ติดเชื้อมาก็ต้องกักตัวและเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษาตามมาตรการอยู่แล้ว

Jitti Vimtrimate, Bangkok, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet