#คนไทยต้องได้กลับบ้าน รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศ Fit To Fly #BringThaiHome

อยากกลับบ้านที่เมืองไทยค่ะ

1 year ago
Shared on Facebook
Tweet