#คนไทยต้องได้กลับบ้าน รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศ Fit To Fly #BringThaiHome

คนไทยควรจะ​ได้​กลับ​ แต่​ต้องกักตัว​ตามกติกาครับ​

สุรพงษ์ ถนอมศักดิ์, กรุงเทพมหานคร, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet