#คนไทยต้องได้กลับบ้าน รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศ Fit To Fly #BringThaiHome

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

surachai Vajira
Apr 25, 2021
The right to back home of the citizens must be respected by their respective government

Thanks for adding your voice.

นาย​ เทอดศักดิ์ ซุยกระเดื่อง​
1 year ago
อยากให้จับคนทำผิดมาลงโทษ

Thanks for adding your voice.

ภาวนา แสงอรุณ
1 year ago
มาตราการนี้ทำให้คนที่ต้องการกลับบ้านมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้นจากการต้องไป รพ.และสถานทูต เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่สถานทูต การตรวจก่อนเดินทาง 3 วันไม่ได้คัดกรองผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด เพราะระยะฟักตัวอาจกินเวลานาน 14 วันหรือมากกว่า

Thanks for adding your voice.

Tabby Rabbit
1 year ago
อยากกลับบ้าน

Thanks for adding your voice.

ปัฑมา ตรีรัตน์
1 year ago
คิดว่าไม่มีประโยชน์ ทำให้ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

Thanks for adding your voice.

Thanakorn Thongtha
1 year ago
ที่แคนาดาหาใบ fit to fly ไม่ได้

Thanks for adding your voice.

Jitti Vimtrimate
1 year ago
คนไทยควรได้กลับประเทศไทย ผู้ที่ติดเชื้อมาก็ต้องกักตัวและเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบำบัดรักษาตามมาตรการอยู่แล้ว

Thanks for adding your voice.

สมร าุดเรือง
1 year ago
อยากกลับบ้านที่เมืองไทยค่ะ

Thanks for adding your voice.

สุรพงษ์ ถนอมศักดิ์
1 year ago
คนไทยควรจะ​ได้​กลับ​ แต่​ต้องกักตัว​ตามกติกาครับ​

Thanks for adding your voice.

ธัญจิรา ภักดีมินตรา
1 year ago
มีคนตกค้างอยู่ ตปท อยากกลับไทยและพร้อมจะปฎิบัติตามกฎเกณฑ์กักตัวคะ