รัฐบาลประยุทธ์ต้องหยุดคุกคามองค์กรแอมเนสตี้ประเทศไทย

รัฐบาลประยุทธ์ต้องหยุดคุกคามองค์กรแอมเนสตี้ประเทศไทย

มีผู้สนับสนุน 5,094 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Nattharavut Muangsuk

หลังจากมีประชาชนผู้สนับสนุนรัฐบาลกลุ่มหนึ่งในชื่อกลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบัน และ กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) เดินทางไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลขับไล่องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Amnesty International หรือองค์กรนิรโทษกรรมสากล สำนักงานประเทศไทยออกไปจากการทำหน้าที่ป้องกันและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยใช้ทัศนคติที่ล้าหลังคลั่งชาติแสดงการต่อต้านอย่างน่าละอาย และหลังจากที่ยื่นหนังสือกับตัวแทนรัฐบาล คือนายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือนายแรมโบ้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลับพบว่าตัวแทนรัฐบาลผู้นี้ยังแสดงออกซึ่งการสนับสนุนให้คุกคามองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน โดยประกาศใช้ตำแหน่งของตนเดิมพันในการขับไล่องค์กรนิรโทษกรรมสากลออกไปจากประเทศไทย หลังจากนั้นก็ยังพบคำให้สัมภาษณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่บอกว่ากำลังสั่งให้ตรวจสอบเบื้องหลังขององค์กร Amnesty ด้วยเชื่อว่ากำลังมุ่งทำร้ายประเทศไทย ทำให้เชื่อได้ว่า การทำงานของเจ้าหน้าทAmnesty International ประจำสำนักงานประเทศไทยต้องเผชิญแรงกดดัน และความไม่ปลอดภัยจากรัฐบาลนี้มากขึ้น

 

ในนามประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และแสวงหาความยุติธรรมให้ผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิขององค์กร Amnesty International ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทย นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดแสดงออกซึ่งการคุกคามกลุ่มคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน หยุดอ้างความเป็นประเทศที่มีความแปลกแยกจากชาวโลก เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด หรือวัฒนธรรม ความเชื่อหรือศาสนาใด  และหันมาให้ความสำคัญในการป้องปรามการละเมิดสิทธิมนุษยชน แสดงออกซึ่งความมุ่งมั่นขจัดการเลือกปฏิบัติในการกระบวนการยุติธรรม หยุดใช้อำนาจกฏหมายคุกคามกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมือง หยุดส่งเสริมหรือให้ท้ายมวลชนของตนเองอ้างความเป็นคนไทยไปแสดงออกอย่างไร้อารยะต่อองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งหากข้อบกพร่องทั้งหมดนี้ของรัฐบาลถูกแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจะลดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนจะไร้บทบาทสำคัญในประเทศที่มีการส่งเสริมด้านสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง หากแต่ปัจจุบันบทบาทของรัฐบาลไทยต่อเรื่องนี้กลับเป็นไปในทางลบในเวทีโลก เพราะการกระทำที่ยังละเมิดสิทธิพลเมืองของตนเองอย่างรุนแรง และแสดงออกในการคุกคามองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนปัญหาและหยุดการกระทำในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน

มีผู้สนับสนุน 5,094 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!