ร่วมกันสนับสนุนให้รองนายกประวิตรฯ ลาออก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ในฐานะรองนายกฯในฐานะผู้นำระดับสูงในกองทัพการให้สัมภาษณ์หลังการเสียชีวิตของ นตท.เมย โดยไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นความหวังของพ่อแม่/พี่สาว ถือเป็นความหยาบคายสูงสุดของคนเป็นผู้นำและผลการชันสูตรศพก็มีข้อบ่งชี้ว่า นตท.เมย ถูกทำร้าย

เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมเช่นที่นานาอารยะประเทศพึงปฏิบัติกัน สมควรอย่างยิ่งที่รองนายกฯ จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก ‼️ทิชา กำลังรอให้คุณช่วย

ทิชา ณ นคร อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รองนายกประวิตรฯ: ร่วมกันสนับสนุนให้รองนายกประวิตรฯ ลาออก» คุณสามารถร่วมกับ ทิชา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 22 คน ได้แล้วตอนนี้เลย