แคมเปญประสบความสำเร็จ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ: คัดค้านการรื้อถอนภาพคุณสมเด็จ วิรุฬหผล วีรชน 14 ตุลาคม 2516

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน1,269คน


เนื่องด้วยในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภาพถ่ายของคุณสมเด็จ วิรุฬหผล นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและป้ายอนุสรณ์อันมีข้อความว่า

“นายสมเด็จ วิรุฬหผล นิสิตปีที่1 คณะเศรษฐศาสตร์ 

ได้สละชีวิตในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 

ขอให้อนุชนรุ่นหลังจดจำและพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยด้วยชีวิต 

เยี่ยงวีรชนที่ได้สละชีวิตของตนมาแล้ว”  


ได้ถูกปลดออกจากห้องที่ทำการสโมสรนิสิตเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากที่ตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนั้นมาเป็นเวลากว่า 40 ปี 

เมื่อสอบถามพี่ชายของคุณสมเด็จ วิรุฬหผลจึงทราบความว่า รศ.ดร. สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนปัจจุบัน เป็นต้นคิดส่งภาพคุณสมเด็จ วิรุฬหผลคืนแก่ครอบครัว และจะนำนามไปตั้งเป็นชื่อห้องประชุม หรือรางวัล แทนในภายหลัง

การตัดสินใจนี้กระทำไปโดยลืมพิจารณาว่า  


1) คุณสมเด็จ วิรุฬหผล เป็นวีรชนนิสิตใน “เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516” ที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนสามารถโค่นล้มอำนาจเผด็จการของถนอม-ประภาส-ณรงค์ ได้สำเร็จ


2) คุณสมเด็จ วิรุฬหผล ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงนิสิตเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พลีชีวิตเพื่อประชาธิปไตยในเหตุการณ์นี้ โดย “ถูกยิงทางด้านหลัง ทะลุอกและขาทั้ง 2 ข้าง จากทหาร-ตำรวจที่อยู่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านฟ้า ขณะที่นายสมเด็จกำลังมุ่งหน้าจะไปธรรมศาสตร์ ในเวลาประมาณ 18.00 น. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516” 

การที่คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์แก่คุณสมเด็จ วิรุฬหผลที่ห้องสโมสรนิสิตเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และปณิธานที่กว้างไกลของคณะเศรษฐศาสตร์ซี่งหมายให้นิสิตรุ่นหลังเจริญรอยตามรุ่นพี่ที่มีจิตเห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง 

การตัดสินใจปลดภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์จึงเป็นการกระทำอันไม่คำนึงถึง

1) ปณิธานของคณะเศรษฐศาสตร์ที่หมายแสดงแบบอย่างแห่งการเสียสละอันน่าจดจำให้แก่อนุชน
2) จิตวิญญาณประชาธิปไตยของวันที่ 14 ตุลาคม 2516 
3) มิติทางประวัติศาสตร์ของภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์นี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา การปลดภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์คุณสมเด็จ วิรุฬหผลจึงเป็นการไม่สมควร การนำนามของคุณสมเด็จมาตั้งเป็นชื่อประชุมหรือชื่อรางวัลไม่อาจทดแทนการเชิดชูเกียรติให้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์เห็นประจักษ์ดังที่เคยปรากฏมา

ในฐานะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อกระผมสัญจรผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งใด กระผมก็จะก้มศีรษะคารวะคุณสมเด็จ วิรุฬหผล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นพี่ผู้พลีชีพเพื่อประชาธิปไตยทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ กระผมจึงขอร่วมกับเพื่อนนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และประชาชนผู้ศรัทธาในประชาธิปไตย คัดค้านการรื้อถอนภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์คุณสมเด็จ วิรุฬหผล ขอให้คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งปวงโปรดพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งโดยนำเอาภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์กลับคืนแหล่งเดิม เพื่อเป็นเกียรติภูมิของคณะเศรษฐศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งสืบไป


ด้วยความเคารพอย่างสูงNetiwit อยากให้คุณช่วย

Netiwit Chotiphatphaisal ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «รศ​.​ดร​.​สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: คัดค้านการรื้อถอนภาพคุณสมเด็จ วิรุฬหผล วีรชน 14 ตุลาคม 2516» ร่วมกับ Netiwit และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 1,268 คน