รวมพลังลดการใช้ถุงพลาสติกของ7-Eleven/ Reduce The Use Of Plastic Bags in 7-Eleven

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


การใช้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อโลกของเรา เราจำเป็นที่จะต้องหยุดการใช้ถุงพลาสติกจำนวนมากเกินไปเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่เราจะต้องเผชิญในอนาคต เป้าหมายของเราในโครงการนี้คือการขอความร่วมมือจากร้าน 7-Eleven ให้หยุดการใช้ถุงพลาสติกขนาดเล็ก เราต้องการให้ 7-Eleven ฝึกอบรมพนักงานให้ถามลูกค้าว่าต้องการถุงพลาสติกหรือไม่ก่อนที่จะให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า เป้าหมายของโครงการนี้คือการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทยและเราจะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆนี้ เราคิดว่าโครงการของเราจะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างโลกที่น่าอยู่ให้กับลูกหลานเราในอนาคต เราอยากให้ท่านช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะมากเกินไปและทำให้โลกของเราเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน

วันนี้คุณคิดว่าคนในกรุงเทพฯใช้ถุงพลาสติกไปกี่ใบ? คุณอาจคิดว่าใช้เพียงไม่มากนัก แต่คุณจะตกใจเมื่อรู้ว่า เฉพาะในกรุงเทพฯ มีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 600,000 ใบต่อวัน(1) จริงอยู่ที่ว่าถุงพลาสติกทำให้ชีวิตเรามีความสะดวกมากขึ้น แต่มันก็กลับมาเป็นขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ได้อย่างน่ากลัวเช่นกัน เราจึงควรที่จะเริ่มลดการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทยกันอย่างจริงจังเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับขยะแปซิฟิกก้อนใหญ่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยพลาสติก(2) ปริมาณขยะพลาสติกนี้มีขนาดใหญ่มากกว่าสองเท่าของรัฐเท็กซัส(Texas)(3) และมันก็เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำต่างๆ เต่าทะเลมักจะกินถุงพลาสติกในมหาสมุทรเพราะพวกมันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแมงกระพรุน

ขยะพลาสติกในมหาสมุทรแปซิฟิกจะไม่ย่อยสลาย แต่จะแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

เมื่อสัตว์น้ำได้กินขยะพลาสติกขนาดเล็กนี้เข้าไป ขยะพลาสติกนี้ก็จะเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ในที่สุด ทีมวิจัย Scripps (Scripps เป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น) พบว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของปลาที่ได้ศึกษามีการกินพลาสติกขนาดเล็กนี้เข้าไป ซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์เราก็จับปลาเหล่านั้นขึ้นมากินเป็นอาหาร และขยะพลาสติกนี้ก็เข้าสู่ตัวเราในที่สุด เมื่อปริมาณสารพิษจากพลาสติกเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจจะเป็นเรื่องยากมากที่จะกำจัดอันตรายจากสารพิษนี้ออกไปจากร่างกายของเรา

ลองคิดดูว่าในกรุงเทพฯมีขยะพลาสติกมากกว่า 1,800 ตันที่จะต้องนำไปฝังทุกปี และปริมาณของขยะพลาสติกยังเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีกว่า 20% ถึงแม้ว่าพวกเราเข้าใจว่าถุงพลาสติกสามารถนำมารีไซเคิลได้แต่ในความเป็นจริง น้อยกว่า1%ของถุงพลาสติกได้ถูกนำมารีไซเคิล(4)

ถุงพลาสติกยังเป็นต้นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนเกิดจากปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเผาทำลายถุงพลาสติกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณก๊าซ CO2 ในอากาศสูงขึ้น(5) ถ้ายังมีการปล่อยให้ปริมาณก๊าซ CO2 เพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นเช่นกัน และก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบที่ตามมาอีกมากมาย เช่น น้ำท่วม การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เช่น หมีขั้วโลก เพราะน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันจะละลาย โดยมีการประมาณกันว่าหมีขั้วโลก 20,000-25,000 ตัวที่เหลืออยู่บนโลก(6) มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์เพราะน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมตามเมืองชายฝั่งทะเล สิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของปัญหาที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกที่มากเกินไป

แต่เราสามารถที่จะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของเราได้ เพียงแค่เราช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง

 

Plastic bags. The universal item that are consumed every day. How many plastic bags did you use today? It may not look a lot but if you add up the entire amount of plastic bags you have used in one year, you would be surprised when you know the amount of plastic bag you have depleted. Plastic bags are harming the earth. We need to stop using an excessive amount of plastic bags to stop the problems we would face in the future. Our goal to this campaign is to get 7-eleven to stop using their smallest sized plastic bags. We want 7-eleven to train their store workers to ask the customers whether they want a plastic bag or not rather than giving it out for free. The goal of this campaign is to reduce the amount of plastic bag consumption in Thailand, and we are going to start with small changes. Think about how our actions are affecting the earth and how it will affect the future generations. Please support this campaign so that we can prevent the cruel consequences in the future and live in a greener planet.

Plastic bags are convenient but they are really hazardous to our world. In Bangkok, 600,000 plastic bags are being used per day(1). This number is outrageous and it does nothing except harm the earth. Plastic Bags used in Thailand should be managed, because in the end, we are going to have to face the consequences of using an excessive amount.

Plastic bags may be really convenient, but there are consequences for using them. Have you ever heard about the Great Pacific Garbage Patch? It is an ocean gyre that is filled with garbage, especially plastic(2). The whirlpool contains landfills that are twice the size of Texas(3), and it is debilitating the marine species at an alarming rate. Sea turtles often eat plastic bags in the ocean because they are mistaken for jellyfish.

Since plastics in the Great Pacific Garbage Patch are not biodegradable, it will break down into smaller and smaller pieces until it turns into a microplastic that cannot be seen by naked eye. The Garbage Patch is really dangerous to the marine faunas and to humans. The plastics in the plastic patch will find a way to enter our food chain if it doesn’t stop growing. The Scripps research institute found out that ten percent of the fishes they studied had ingested plastic in them. (Scripps research institute is one of the most longstanding, nonprofit organizations that have contributed to improving human’s health and condition.) How many plastic ingested fish have you eaten?

Our future generation is endangered. Once the toxic from plastic fully enters our food chain, it would be really difficult to get it out. To prevent this, we need to stop consuming an excessive amount of plastic bags because at the end it does nothing but harm us. Think about it, just in Bangkok there are more than 1,800 tons of plastic waste that goes to the landfill each year. The amount of plastic waste is also increasing annually by 20 percent. Even though campaigns inform us that plastic bags can be recycled, less than one percent of plastic bags are recycled each year(4).

Plastic bags are also a contributor to one of the greatest problems in the world, Global Warming. Global Warming is caused by the overload amount of Carbon Dioxide (CO2) in the world. Massive amounts of CO2 are given off from the production and destruction of plastic bags (which is by burning them)(5). Use of plastic bags in Thailand need to be controlled or we will have to face the malicious consequences of using them. If the temperature of the world keeps on increasing because of the overload amount of CO2, there will be consequences like floods and extinction of species. For example, right now, polar bears are endangered because ice in places such as the North Pole and Antarctica, which are their habitat, is melting. There are about 20,000-25,000 polar bears left on earth and they are listed as ‘vulnerable’ on the IUCN Red List of Threatened Species(6). The melted ice will also increase the ocean’s water level, which will flood coastal cities. What I have stated above are only some of the problems that will be caused by the exorbitant use of plastic bags. 

Together, we can make a difference. Together we can make Thailand a greener country. 

 

อ้างอิง/References:

1. Lynette Lee. “Thailand fights addiction to plastic bags” The Guardian. June 28, 2010 <http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/28/thailand-plastic-bags>>

2. “Great Pacific Garbage Patch” National Geographic. <http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/?ar_a=1>

3. Katherine Cooney “The Great Pacific Garbage Patch Poses New Threat to Marine Life” Time. May 11, 2012 <http://newsfeed.time.com/2012/05/11/the-great-pacific-garbage-patch-poses-new-threat-to-marine-life/>   

4. “Waste and Recycling Facts” Clean Air Council. <http://www.cleanair.org/Waste/wasteFacts.html>

5. “Plastic Bags and CO2 Emissions During Their Lifetime” Project GreenBag. Nov 8, 2009 <http://www.projectgreenbag.com/plastic-bags-and-co2-emissions-during-their-lifetime/>

 6. “Polar Bear” WWF. <http://www.wwf.org.uk/what_we_do/safeguarding_the_natural_world/wildlife/polar_bear/>