รณรงค์ให้ sex toy ถูกกฎหมาย

รณรงค์ให้ sex toy ถูกกฎหมาย

มีผู้สนับสนุน 677 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!
สร้างแล้ว

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย waraporn Phosri eiw

ประเทศไทยมีคดีล่วงละเมิดทางเพศเยอะมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาคือ การไม่มีวิธีปลดปล่อยอารมณ์ นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการใช้ sex toy ที่ไม่มีคุณภาพทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ แต่เนื่องจากอุปกรณ์ช่วยเหล่านี้ยังผิดกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้ขายได้ ไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้บริโภค

มีผู้สนับสนุน 677 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!