รณรงค์การบูลลี่ในรั้วมหาวิทยาลัย

รณรงค์การบูลลี่ในรั้วมหาวิทยาลัย

สร้างแล้ว
5 มกราคม ค.ศ. 2023
ผู้สนับสนุน 376เป้าหมายต่อไป 500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

การบูลลี่ คือการกลั่นแกล้งด้วยคำพูด หรือ พฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าวต่อผู้อื่น โดยส่วนใหญ่พบในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และในที่ทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบไปสู่ปัญหาสภาพจิตใจอาจเกิดภาวะซึมเศร้า ขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิต ซึ่งหลายครั้งการบูลลี่สร้างผลกระทบทางด้านความรู้สึกมากมายจนอาจเกิดเป็นแผลทางใจฝังลึกจนยากเยียวยา หรืออาจลุกลามไปจนเกิดการปะทะและสร้างบาดแผลทางกายได้  หรือขั้นรุนแรงถึงกับทำให้บางคนจบชีวิตลงเพียงเพราะการพูดเล่นๆ ขำๆ เช่น นักเรียนผูกคอตายเพราะถูกเพื่อนบูลลี่

การบูลลี่เกิดขึ้นได้กับทุกวัยอาจเป็นการกระทำเพื่อความสนุกไม่ได้คิดไตร่ตรองหรือบางคนไม่ได้รู้ตัวเองว่ากำลังบูลลี่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น เพราะอาจไม่รู้ว่าคำพูดหรือการกระทำบางอย่างของตนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ได้ศึกษาว่าพฤติกรรมเหล่านี้อันตรายมากเพียงใด เราจึงอยากรณรงค์การบูลลี่ สิทธิมนุษยชน และให้ความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้

วิธีการรับมือเมื่อถูกบูลลี่

  • ใช้ความสงบเพื่อลดความรุนแรง
  • ใช้ความสุภาพในการโต้ตอบ เพื่อให้รู้ว่าเราไม่สบายใจกับการกระทำเหล่านั้น
  • เปลี่ยนสภาพแวดล้อม เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนกลุ่มเพื่อน อาจช่วยให้ฟื้นฟูจิตใจขึ้น
  • ปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ เพื่อผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีรับมือหรือรักษาภาวะซึมเศร้า

เนื่องจากปัจจุบันการบูลลี่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งต่อหน้าและในโซเชียลมีเดีย จึงอยากให้นิสิตรัฐศาสตร์คิดไตร่ตรองก่อนพูด คอมเม้นบนโซเชียล หรือ กระทำใดๆต่อผู้อื่นก่อนเสมอ ตระหนักถึงผลที่ตามมานึกถึงใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่างมีทัศนคติที่กว้างขวาง เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรี อิสระ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

 

 

 

 

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 376เป้าหมายต่อไป 500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้