ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

ย้ายป้ายโฆษณาบนทางเท้า และทางจักรยาน

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน2,014คน


จากนโยบายของกรุงเทพฯ ที่จะคืนทางเท้าให้แก่คนเดินเท้าจัดให้ทางเท้ามีสภาพที่ดีเรียบ ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีความกว้างที่เหมาะสมอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับคนพิการ คนชราที่ใช้วีลแชร์จะใช้ได้จริงรณรงค์ให้คนกรุงเทพผู้ใช้รถหันมาใช้จักรยานและรถเมล์เพื่อลดความคับคั่งของการจราจร และลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย สัญจรของคนกรุงเทพฯ และชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ สมกับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกหลายปีซ้อนที่กรุงเทพฯ ได้รับ

แต่ปรากฏว่า ขณะนี้ได้มีป้ายโฆษณาจำนวนหนึ่ง ได้สร้างกีดขวางทางเดินเท้า ทางจักรยาน และบดบังทัศนวิสัยบริเวณป้ายรถโดยสาร ทำให้การเดินเท้า การใช้จักรยานเกิดความไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยบางป้ายโฆษณาได้ปิดกั้นทางเดินจนต้องเดินลงไปใช้พื้นผิวถนนในการเดินผ่าน ทั้งนี้พบว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวส่วนหนึ่ง เป็นของบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ทางกลุ่มฯ จะได้ทำการรวบรวมข้อมูลป้ายโฆษณา(และอื่นๆ ) ที่สร้างกีดขวางทางเดินเท้า ทางจักรยาน และบดบังทัศนวิสัยบริเวณป้ายรถโดยสาร จากพลเมืองชาวกรุงเทพฯ และทำเป็นรายงานเพื่อเสนอให้ท่านผู้ว่าฯ ในวัน Car Free Day ที่ 22 กันยายน 2556 เพื่อใช้ในการสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องทำการย้ายป้ายที่กีดขวาง ทำให้มีแนวทางเดินน้อยกว่า 1.5 เมตร หรือขวางทางจักรยานบนทางเท้า หรือบดบังทัศนวิสัยบริเวณป้ายรถโดยสาร และให้ปรับสภาพทางเท้าให้กลับมาเหมือนเดิมตามแบบอริยสถาปัตย์ของเมืองน่าอยู่และเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ดี

และแม้ว่าปัญหาของทางเดินเท้ายังมีอีกหลายเรื่อง แต่กรณีนี้จะถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพิทักษ์สิทธิในทางเท้าของประชาชน และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่เห็นด้วยร่วมช่วยลงชื่อ และแบ่งปันเรื่องนี้ให้เป็นแคมเปญที่ต้องรณรงค์อย่างจริงจัง
----------------
ด้วยความเคารพ
กลุ่มกรุงเทพเดินสบายwww.facebook.com/BangkokSabaiWalk
(กรุงเทพมหานคร, องค์การผู้พิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ,สมาคมสถาปนิกสยาม, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และชมรมหรี่เสียงกรุงเทพ)
เพจคนอนุรักษ์ www.facebook.com/Khonanurak
มูลนิธิโลกสีเขียวwww.greenworld.or.th
สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยwww.thaicycling.com
จักรยานมหานคร (Bangkok Bicycle Campaign) www.facebook.com/BangkokBicycle
ต้นไม้มหานคร www.facebook.com/BIGTreesProjectBangkok Sabai Walk กรุงเทพเดินสบาย อยากให้คุณช่วย

Bangkok Sabai Walk กรุงเทพเดินสบาย ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «ย้ายป้ายโฆษณาบนทางเท้า และทางจักรยาน» ร่วมกับ Bangkok Sabai Walk กรุงเทพเดินสบาย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 2,013 คน