ยุติการสวมหมวกพยาบาลและยูนิฟอร์มขาว

ยุติการสวมหมวกพยาบาลและยูนิฟอร์มขาว

สร้างแล้ว
7 มิถุนายน ค.ศ. 2022
ผู้สนับสนุน 65เป้าหมายต่อไป 100
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Maycharin Seekngulueam

หมวกพยาบาลเป็นเครื่องประดับที่ไม่ได้มีผลดีต่อผู้ป่วย และการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่นำมาทั้งแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย 

ยูนิฟอร์มสีขาวที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อพยาบาลปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว 

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 65เป้าหมายต่อไป 100
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้