ยกเลิก fit to fly สำหรับคนไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


คุณหมอนักบินกรพรหม แสงอร่ามได้ให้สัมภาษณ์คุณสุธิชัย หยุ่นวันที่29 มีนาคม เรียกร้องขออาสาบินพาคนไทยในต่างประเทศ กลับมาไทย โดยให้เหตุผลว่า คนไทยที่อยู่ต่างประเทศหลายคนมีความจำเป็นต้องกลับประเทศ ตกงาน จากผลโควิด แต่กลับไม่ได้เพราะกฎ fit to fly หาใบรับรองแพทย์ 72 ชมไม่ได้เพราะยากมากๆ(เพิ่งมีกรณีที่ได้ใบรับรองแพทย์แต่ยังติดเชื้อ โควิด)

ทำไมเราปิดประตูใส่หน้าพี่น้องเรา ซึ่งเค้าหลายๆคนยังไม่ติดเชื้อด้วยซำ้ เราเป็นชาติเดียวกันหรือไม่ เราจะให้คนรักชาติได้ยังไง ถ้าเรายังทิ้งกันอย่างนี้ ถ้ากรณีเค้าเป็นญาติเราเรายังจะทำอย่างนี้ไหม

สิ่งที่คุณหมอกรพรหมแนะนำคือ ให้คนไทยต่างแดนกลับบ้านได้ แต่มีขั้นตอนป้องกันเข้มงวด จากสนามบินส่งไปกักตัว 14 วันที่ที่พักที่เตรียมไว้ ( มีโรงแรมหลายที่ร่วมโครงการ) โดยเขาจ่ายค่าที่พักอาหารเอง วันละ 500- 2000 บาท ซึ่งเขาคงยินดีรับผิดชอบเอง

เลิกเถอะ กฎ Fit to fly มันไม่เวิร์ค รัฐควรเปลี่ยนกฎเป็นทุกคนกักตัว 14 วันในที่ที่จัดไว้ทันที ถ้าไม่อยากให้ชาวต่างชาติเข้า ก้อห้ามเลย แต่พี่น้องคนไทยด้วยกัน เราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ เพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกัน 

ลองกดฟังใน https://www.facebook.com/suthichai.yoon/videos/10158430957836209/?d=n ดูนะคะ