ยกเลิก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


 

 วันนี้ – พัสกร นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

พัสกร แก่นเมือง อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ยกเลิก» คุณสามารถร่วมกับ พัสกร และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 4 คน ได้แล้วตอนนี้เลย