ปิดแคมเปญรณรงค์

ยกเลิก

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 5 คน


 

 พัสกร กำลังรอให้คุณช่วย

พัสกร แก่นเมือง อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ยกเลิก» คุณสามารถร่วมกับ พัสกร และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 4 คน ได้แล้วตอนนี้เลย