ยกเลิกโทษประหารชีวิต

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


 "เราไม่ได้อ่อนข้อ หรือยกโทษให้กับผู้กระทำความผิด ผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (ที่เป็นธรรม) แต่เราเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ / วิธีการลงโทษผู้กระทำความผิด"

นักโทษควรได้มีโอกาสต่อสู้คดี และควรได้รับการพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแทนการใช้โทษประหารชีวิต สมัชญา กำลังรอให้คุณช่วย

สมัชญา เชวงเจริญกุล อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ยกเลิกโทษประหารชีวิต» คุณสามารถร่วมกับ สมัชญา และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 28 คน ได้แล้วตอนนี้เลย