ยกเลิกโทษประหารชีวิต

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


 "เราไม่ได้อ่อนข้อ หรือยกโทษให้กับผู้กระทำความผิด ผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม (ที่เป็นธรรม) แต่เราเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ / วิธีการลงโทษผู้กระทำความผิด"

นักโทษควรได้มีโอกาสต่อสู้คดี และควรได้รับการพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแทนการใช้โทษประหารชีวิต