ยกเลิกบำนาญส​.​ส​.​ที่ทำงานไม่ถึง 20 ปี( 5 สมัย)

ยกเลิกบำนาญส​.​ส​.​ที่ทำงานไม่ถึง 20 ปี( 5 สมัย)

สร้างแล้ว
6 มิถุนายน ค.ศ. 2022
ผู้สนับสนุน 12เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย T. Bunluesak

ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีค่าตอบแทนที่สูงอยู่แล้ว ซึ่งไม่ตรงกับหลักการบำเน็จบำนาญ ที่ตอบแทนการทำงานของข้าราชการผู้รับบำนาญ ที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนในช่วงปฏิบัติราชการ ในอัตราที่ต่ำกว่า เอกชน รัฐวิสาหกิจ ในช่วงนั้น ประกอบกับ หลักการบำเน็จบำนาญเป็นการออมของข้าราชการผู้ได้รับบำเน็จบำนาญ (บำเน็จ รับราชการอย่างน้อย 10 ปี บำนาญ รับราชการอย่างน้อย 25 ปี) จึงเห็นว่า ควรยกเลิกกม.บำนาญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสีย

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 12เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้