ยกเลิกการจัดอันดับผลการสอบของนักเรียนตามวิชาการ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


จุดเริ่มต้นมาจากเด็กนักเรียนที่ ผมเป็นครูประจำชั้นอยู่ห้อง ที่เป็นเด็กถูกคัดมาแล้วว่าเป็นกลุ่มเด็กๆที่อ่อนทางด้านวิชาการ ซึ่งในกลุ่มนี้ก็แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอีก โดยแบ่งตามหลักวิชาการ คือ เก่ง ปานกลาง และ อ่อน เลยเป็นจุดที่ผมเริ่มต้นค้นหา ความเป็นตัวตนเฉพาะด้านของเด็ก โดยมุ่งเน้นด้านของวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เน้นในเรื่องของทักษาะชีวิต ที่โดดเด่น  และ สำหรับเด็กกลุ่มนี้ จึงมีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพวกเขา โดยการลงพื้นที่จริงปฏิบัติจริง เช่น วิชาภาษาไทย ก็พาเด็กลงชุมชนเก็บข้อมูล ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนมากขึ้น

            การที่ผมให้คะแนนเด็กตามเก่งตามทักษะของแต่ละคน ผมไม่ได้ตั้งขึ้นมาเอง แต่เป้นที่เห็นพ้องต้องกัน ของครูๆท่านอื่น และ ผู้อำนวยการ ด้วย เช่น เด็กชายเมธาวี เป็นผู้ที่หาปลาเก่งที่สุด ก็มาจากที่เราวันนั้นโรงเรียนจะสูบน้ำออกจากสระเขาสามารถตั้งเครื่องสูบน้ำ หว่านแหจับปลาออกจากสระให้เราได้  ซึ่ง เด็กชายเมธาวี ก็นำสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากที่บ้านมาแสดงให้เห็นจนเราเองก็รู้สึก ยอมรับในความสามารถของเขา ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เด็กทำเพิ่มเติมนอกห้องเรียนก็ได้กระทบต่อการเรียนการสอนทางวิชาการ เพียงแต่ว่าไม่ได้นำไม่ถูกจัดอันดับ

นี่จึงเป็นที่มาที่ผมมาเสนอนโยบายในวันนี้ให้ทุกโรงเรียน

ยกเลิกการจัดอันดับผลการสอบของนักเรียนตามวิชาการ

          เพราะถ้านโยบายนี้เป็นจริงประโยชน์ที่ได้นั้นไม่ใช่เฉพาะต่อผู้เรียนเท่านั้น ตัวผู้สอนเองก็ได้ประโยชน์ตัวอย่างตัวผมเอง คือ ความสามารถทลายกำแพงการเรียนรู้ของเด็กๆที่ถูกปิดกั้นไว้ด้วยวิชาการ

และ สำหรับตัวผู้เรียนเอง เขามีความสุข เขายิ้มได้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเขา นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ปกครองยอมรับ และเข้าใจในสิ่งที่เด็กเป็น ไม่มีใครมาถามว่า ลูกของเขาสอบได้ที่เท่าไรในทางวิชาการเลย และมองที่ตัวตนที่แท้จริงของลูกเขา  และสุดท้ายสังคม การที่กระแสออกมาทำให้ผมได้ทราบว่า สังคมก็ยอมรับในการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ คนพูดถึงในเรื่องการปฏิรูปการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนของการศึกษาในระบบของโรงเรียนไทย

            นี่จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นจุดหนึ่ง ที่ผมหวังว่าอยากให้เกิดขึ้นและเป็นในระบบการศึกษาของไทยทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงเฉพาะจ.สกลนคร เท่านั้น ผมจึงขอเสียงสนัสนุนจากคนทั้งประเทศมาช่วยกันขับเคลื่อนให้นโยบายนี้เกิดขึ้นจริงครับ นโยบาย ยกเลิกการจัดอันดับผลสอบของนักเรียนตามวิชาการ