หยุดการจัดคอนเสิร์ตทุกประเภทในวัด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


วัดควรเป็นที่สงบเพื่อให้คนที่มาบวชเรียนและประชาชนทั่วไป ได้มาศึกษาพระธรรม รวมทั้งเรียนรู้กายใจตามหลักของพระพุทธเจ้า แต่การจัดงานคอนเสิร์ตเสียงดังอึกทึกครึกโครม เป็นการรบกวนการปฏิบัติภาวนา และทำให้พระภิกษุผิดพระวินัยโดยปริยาย(ผิดตั้งแต่ศีล8) ส่งเสริมการบิดเบือนเป้าหมายที่แท้จริงของการมีวัดซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวพุทธ ให้ผิดเพี้ยนไปอย่างมาก รวมทั้งเป็นการรบกวนประชาชนทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง