ให้นำลูกระนาดออก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!

หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วไว้ภายในมหาวิทยาลัย 3จุด คือ 1ทางขึ้นดอยหน้าโรงพยาบาลสัตว์ 2 ทางขึ้นดอยหน้าอาคารยุพราช และ 3 ทางขึ้นดอยหน้ากองอาคาร สถานที่ ซึ่งทั้ง3จุดดังกล่าว ได้ก่อเกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไปมา เนื่องจากจุดที่ติดตั้งเป็นทางขึ้นเนินทำให้รถสูญเสียแรงส่ง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย