นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาควรได้ลดค่าเทอม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!

หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

ผลกระทบจาก COVID-19 ในปัจจุบันนี้ทำให้รายรับของแต่ละคนน้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้น้อยลงตามไป ด้วยเหตุนี้ พวกเราขอเสนอให้มีการลดค่าเทอมให้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพาควรมีมาตราการเยียวยาในการลดค่าเทอมให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างถ้วนหน้า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรออกมากดดันให้ผู้มีอำนาจได้เห็นและได้ยินสิ่งที่พวกเราร้องขอ 

อย่าปล่อยให้เสียงของเราไปไม่ถึงหูพวกเขา มาร่วมลงชื่อ ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้ดังไปให้ถึงพวกเขา!