นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาควรได้ลดค่าเทอม

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ไตรรัตน์ อ่อนรัตน์
1 year ago
เห็นด้วย

Thanks for adding your voice.

พิชชาภา จาวสุวรรณวงษ์
1 year ago
ถ้าไม่ลดค่าเทอม การเข้าไปเรียนในสถานศ฿กษาค่าใช้จ่ายเรื่องแมสและเฟสชิลด์ก็คือเยอะมากพอแล้ว เราไม่ได้ใส่แมสและเฟสชิลแค่ที่มหาลัย และมหาลัยไม่ได้มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้ ส่วนเรียนในสถานศ฿กษา เข้าไปเรียนก็จริง แต่มันก็ไม่กี่คาบเรียน ซึ่งใช้สถานศึกษาได้ไม่คุ้มค่าเทอมแน่นอน

Thanks for adding your voice.

อารียา ใฝ่โสภา
1 year ago
ผู้มีการศึกษากรุณาอย่าเห็นแก่ตัวช่วงวิกฤต​

Thanks for adding your voice.

Thanatchaporn Muengkham
1 year ago
ครอบครัวรายได้ลดลง ควรลดค่าเทอมลงเป็นอย่างยิ่ง

Thanks for adding your voice.

วริตา บุญรอด
1 year ago
มาตรการเยียวยาออกเร็วให้เหมือนตอนเรียกเก็บเงินบ้างนะคะ

Thanks for adding your voice.

อภิสิทธิ์ เนตรหาญ
1 year ago
เสียค่าเทอมเกินจริงมานานมากคณะศิลปกรรมไม่สมกับค่าเทอมที่เสียไป

Thanks for adding your voice.

Wutthipong Thatsa
1 year ago
ไม่เห็นด้วยกับจ่ายค่าเทอมแพงขนาดนี้ แล้วในกรณีของนิสิตฝึกสอนที่ไม่ได้ใช้ facilities ใน ม.เลย เหตุใดจึงต้องจ่ายเทียบเท่าปกติ

Thanks for adding your voice.

Sarina Hassan
1 year ago
สุธาลินี ฮัสซัน ขอสนับสนุนให้ลดค่าเทอมค่ะ

Thanks for adding your voice.

Tanawat Asawakulkumnerd
1 year ago
น้อง ๆ ศิษย์ปัจจุบันควรได้รับการลดหย่อนในเกณฑ์ 20-25% โดยประมาณครับ

Thanks for adding your voice.

ชัชวาลย์ คำเอี่ยม
1 year ago
ชัชวาลย์ คำเอี่ยม