นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาควรได้ลดค่าเทอม

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาควรได้ลดค่าเทอม

สร้างแล้ว
3 มิถุนายน ค.ศ. 2020
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ผู้สนับสนุน 2,546เป้าหมายต่อไป 5,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Finn Mertens

ผลกระทบจาก COVID-19 ในปัจจุบันนี้ทำให้รายรับของแต่ละคนน้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้น้อยลงตามไป ด้วยเหตุนี้ พวกเราขอเสนอให้มีการลดค่าเทอมให้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพาควรมีมาตราการเยียวยาในการลดค่าเทอมให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างถ้วนหน้า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรออกมากดดันให้ผู้มีอำนาจได้เห็นและได้ยินสิ่งที่พวกเราร้องขอ 

อย่าปล่อยให้เสียงของเราไปไม่ถึงหูพวกเขา มาร่วมลงชื่อ ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้ดังไปให้ถึงพวกเขา! 

 

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 2,546เป้าหมายต่อไป 5,000
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้