เปลี่ยนบุคลากรหอพัก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ทุกครั้งที่มีการจองห้องพักมักเกิดการทำให้ระบบล่มในทุกปีวันนี้ – มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«มหาลัยเอกชนชื่อดัง: เปลี่ยนบุคลากรหอพัก» คุณสามารถร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 95 คน ได้แล้วตอนนี้เลย