ล้างบางร้านหมูกรอบที่ไม่กรอบ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


สูญเสียจิตวิญญาณและเหงือกบวมวันนี้ – อารักษ์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

อารักษ์ อ่อนวิลัย อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«มนุษยชาติ: ล้างบางร้านหมูกรอบที่ไม่กรอบ» คุณสามารถร่วมกับ อารักษ์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 398 คน ได้แล้วตอนนี้เลย