ล้างบางร้านหมูกรอบที่ไม่กรอบ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


สูญเสียจิตวิญญาณและเหงือกบวม



วันนี้ – อารักษ์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

อารักษ์ อ่อนวิลัย อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«มนุษยชาติ: ล้างบางร้านหมูกรอบที่ไม่กรอบ» คุณสามารถร่วมกับ อารักษ์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 375 คน ได้แล้วตอนนี้เลย