มทร​.​ศรีวิชัยควรลดค่าเทอมอย่างน้อย 50%

มทร​.​ศรีวิชัยควรลดค่าเทอมอย่างน้อย 50%

สร้างแล้ว
10 กรกฎาคม ค.ศ. 2021
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้สนับสนุน 1,840เป้าหมายต่อไป 2,500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Students Said

นักศึกษามทร.และผู้ปกครองทุกท่านช่วยกันลงชื่อเพื่อสนับสนุนแคมเปญนี้ เผื่อเสียงของพวกเราจะไปถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจแก้ไขในเรื่องนี้ 

เนื่องจากการเรียนออนไลน์ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยแม้แต่น้อย ทางมหาลัยจึงควรลดค่าเทอม 1/64 อย่างน้อย 50% เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแสดงถึงความเข้าใจนักศึกษาและผู้ปกครองในช่วงวิกฤติโควิดเช่นนี้

ทางผู้จัดทำแคมเปญ จะนำเอกสารขอความอนุเคราะห์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 พร้อมทั้งรายชื่อนักศึกษาและผู้สนับสนุนแคมเปญทุกท่าน ไปยื่นต่ออธิการบดีและคณะผู้บริหารมทร.ศรีวิชัย ในวันที่ 15 ก.ค. 2564 

เสียงของทุกท่านมีค่า สิทธิของพวกท่านสามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ เราจะสู้ไปด้วยกัน

ทีมผู้จัดทำขอขอบคุณทุกรายชื่อที่สนับสนุนแคมเปญ 

ปล. ตามประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศมาตรการเผ้าระวังโควิด ฉบับที่15 วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ในข้อ 4 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว.พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 4.1 ลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนิสิต นักศึกษา เป็นกรณีพิเศษ

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 1,840เป้าหมายต่อไป 2,500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

  • อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย