ต้องตรวจสอบอายุก่อนให้เข้าถึงเกมออนไลน์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ปัจจุบันเด็กๆเข้าถึงเกมออนไลน์ได้ง่าย ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเช็คอายุของผู้เล่นว่าเหมาะหรือไม่ ควรให้มีการตรวจสอบอายุผู้เล่นเช่นเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นก่อนการยอมให้เข้าถึง หรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสมต่อไป โดยออกกฏหมายให้ผู้ผลิตเกมต้องมีระบบการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ อย่างเข้มงวด