ปิดแคมเปญรณรงค์

ร่วมกันต่อต้าน "หมุดกบฎ" ทรราชย์

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 960 คน


ร่วมกันเปลี่ยน หมุดทรราชย์ สัญลักษณ์อัปลักษณ์ จากกบฎที่ยึดอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์ ด้วยการปกป้องหมุดอันใหม่เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดิน (คคร.) กำลังรอให้คุณช่วย

เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดิน (คคร.) อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«พสกนิกรของพระราชา: ร่วมกันทำลาย "หมุดกบฎ" ทรราชย์» คุณสามารถร่วมกับ เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดิน (คคร.) และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 959 คน ได้แล้วตอนนี้เลย