ร่วมกันต่อต้าน "หมุดกบฎ" ทรราชย์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


ร่วมกันเปลี่ยน หมุดทรราชย์ สัญลักษณ์อัปลักษณ์ จากกบฎที่ยึดอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์ ด้วยการปกป้องหมุดอันใหม่วันนี้ – เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดิน (คคร.) นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดิน (คคร.) อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«พสกนิกรของพระราชา: ร่วมกันทำลาย "หมุดกบฎ" ทรราชย์» คุณสามารถร่วมกับ เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดิน (คคร.) และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 958 คน ได้แล้วตอนนี้เลย