Asoke Waste Management (Refun machine and Garbage pit)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ในย่านอโศกนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่เป็นทั้งพนักงานออฟฟิศและนักศึกษา โดยส่วนใหญ่ทุกคนมักมีชีวิตที่เร่งรีบจนลืมที่จะใส่ใจเรื่องปัญหาของการทิ้งขยะ และเนื่องด้วยย่านนี้เป็นย่านที่โอบล้อมไปด้วยตึกสูงและอาคารพาณิชย์, มีทั้งตลาดไปจนถึงห้างสรรพสินค้า ที่เป็นสถานที่สำหรับเหล่าพนักงานออฟฟิศและนักศึกษาจะมาซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยบรรจุเผ่าเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติกหรือขวดน้ำพลาสติก เนื่องด้วยจากความสะดวกสบายในการซื้อและเคลื่อนย้ายสินค้า แต่ทว่าเมื่อขยะพลาสติกเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างดีทำให้เกิดปัญหาขยะในย่านอโศก เช่นมีขยะมากมายมากองกันอยู่ตรงทางเท้า ทำให้ทางเท้าในย่านอโศกนั้นดูไม่สะอาดรวมถึงมีสภาพที่แคบลงไปด้วย

ดังนั้นเราจึงคิดว่าการติดตั้งตู้แลกขวดพลาสติกจะให้ผลดังนี้

ผู้คนในบริเวณนั้นจะให้ความสนใจในการดูแลขยะพลาสติกมากขึ้น
ขยะพลาสติกในย่านอโศกนั้นจะลดลง ทำให้ทิวทัศน์เมืองในย่านอโศกดีขึ้น
ร้านค้าต่างๆในย่านนั้นจะเริ่มมีการแยกขยะมากขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะทำงานได้ง่ายขึ้น และ การรีไซเคิลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณภาพทางเท้าสาธาณ
รวมเข้าด้วยกับสมัยนี้เทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น แคมเปญตู้แลกขวดพลาสติกอาจจะมีการทำงานร่วมกับ 7-Eleven หรือระบบขนส่งมวลชล เช่น BTS skytrain เพื่อที่จะเป็นสถานที่ติดตั้งตู้แลกขวดพลาสติก และนอกจากนี้อาจมีโปรโมชั่นตามมาเช่น เราสามารถใช้เครดิตจากการแลกขวดพลาสติกในการซื้อของในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven หรือแลกเป็นตั๋วโดยสาร BTS skytrain ได้

สิ่งที่จะได้หากตู้แลกขวดพลาสติกทำงานร่วมกับร้านสะดวกซื้อหรือขนส่งมวลชล

 เป็นการนำเสนอระบบขนส่งสาธารณะ ผู้คนมีใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น 
หากแลกเป็นออนไลน์เครดิต ผู้ใช้งานก็จะไม่จำเป็นต้องพกพาเหรียญที่ยากต่อการพกพา

 

Asoke is a major place where there are
a lot of office workers and students
activities taking place. most of them
have a hustling life and so they became
careless about the environment and waste management.
Due to this area is surrounded with
high-rises and commercial building,
also the local markets, supermarkets and malls,
places where office workers and students can
get access to basic needs,food and etc. easily.
When these products often require single use
container such as plastic bag or plastic bottle
to provide convenience of buying and transporting,
they are not properly managed and so they cause problems
over time in Asoke area, for example, trashes
are being placed along the footpath, making the
area look dirty and hampers the footpath.

Therefore, we think establishing plastic bottle vending machine
will provide the result as follows.

People will start to think and care
about their environment and plastic
waste management more.

Plastic wastes in Asoke area decrease,
making the area look more clean and pleasing.

Shops and markets in the area will start
to separate wastes more, making it
easier for garbage collector to work and
to recycle effectively.

Improve quality of the footpath.

And combining with today technologies
which are starting to play a big roll
in the society, the vending machine campaign
can have cooperative system with 7 eleven store
or public transporting systems such as
BTS sky-train to provide spaces to install
the device. Moreover, the campaign may offer
following promotions such as receiving
credits to be used as discount in stores
or convert them to purchase BTS ticket.

The benefits from this cooperating system are

it promotes public transportation,
encourages people to use less private car.

people use more credits to purchase product
and less cash needed to be carried.