เปลี่ยนแปลงถอดถอน กกตชุดล่าสุด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ไม่มีความยุติธรรม ในการเลือกตั้ง 2562 คะแนนที่ออกมาไม่มีอะไรที่ตัดสินข้อเท็จจริงได้เลย