ถอดทอน ส.ส. ที่มีกริยาไม่สุภาพ

ถอดทอน ส.ส. ที่มีกริยาไม่สุภาพ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25 คน!
หากถึง25รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
ปกป้องชาวนาไทย ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน วุฒิสภา และ

ทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมค่ะว่าส.ส.ที่เขาไปทำหน้าที่แทนพวกเราในสภา ขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ที่ดีขนาดไหน ไม่ว่าจะเรื่องความรู้ความสามารถยังก้มอ่านพูดเหมือนคนเพิ่งตื่น วาจาหยาบคายคุกคามส.ส.ท่านอื่น พูดเท็จออกสื่อทำให้สถาบันการศึกษาเสียชื่อเสียง ดิฉันอยากกำจัดส.ส.เหล่านี้ด้วยการลงชื่อเพื่อถอดถอนส.ส.ที่มีกริยาดั่งกล่าวเพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์การเมื่องไทยสวยงาม และไม่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25 คน!
หากถึง25รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม