งดใช้บริการรถป้ายดำ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากในยุคปัจจุบันได้มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาใช้บริการ (ป้ายดำ) ทำให้เป็นการแย่งอาชีพที่บุคคลตกงาน,บุคคลเกษีณอายุ, บุคคลที่ต้องการทำงานอิสระจากองค์กร ทำให้รายได้ของบุคคลที่ประกอบอาชีพเหล่านี้มีผลกระทบ เพราะมีการทุ่มตลาด ทำให้ราคาค่าโดยสารไม่เป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนด ทำให้มีการได้เปรียบเสียบเปรียบในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นควรที่จะระงับยับยั้งการใช้บริการรถป้ายดำวันนี้ – มานิตย์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

มานิตย์ ก่อประภากิจ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ผู้ใช้รถยนต์สาธารณะ: งดใช้บริการรถป้ายดำ» คุณสามารถร่วมกับ มานิตย์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 7 คน ได้แล้วตอนนี้เลย