ปิดแคมเปญรณรงค์

งดใช้บริการรถป้ายดำ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 8 คน


เนื่องจากในยุคปัจจุบันได้มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาใช้บริการ (ป้ายดำ) ทำให้เป็นการแย่งอาชีพที่บุคคลตกงาน,บุคคลเกษีณอายุ, บุคคลที่ต้องการทำงานอิสระจากองค์กร ทำให้รายได้ของบุคคลที่ประกอบอาชีพเหล่านี้มีผลกระทบ เพราะมีการทุ่มตลาด ทำให้ราคาค่าโดยสารไม่เป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนด ทำให้มีการได้เปรียบเสียบเปรียบในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นควรที่จะระงับยับยั้งการใช้บริการรถป้ายดำมานิตย์ กำลังรอให้คุณช่วย

มานิตย์ ก่อประภากิจ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ผู้ใช้รถยนต์สาธารณะ: งดใช้บริการรถป้ายดำ» คุณสามารถร่วมกับ มานิตย์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 7 คน ได้แล้วตอนนี้เลย