แนวทางการแก้ปัญหารถติดที่ห้าแยกลาดพร้าว

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


การแก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนลาดพร้าวช่วงซอยโชคชัย4ถึงบิ๊กซีลาดพร้าว

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ารถติดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก การเติบโตของกรุงเทพโดยไม่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ปัญหารถติด ถนนลาดพร้าวเป็นถนนเส้นหนึ่งที่รถติดที่สุดในกรุงเทพมหานคร และปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จึงทำให้การจราจรหนาแน่นมากยิ่งขึ้น โดยฉพาะบริเวณหน้าซอยโชคชัย4 เนื่องจากเป็นถนนหลักอีกเส้นที่เชื่อมไปยังถนนประเสริฐมนูกิจ และ หน้าบิ๊กซีลาดพร้าว ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นจุดรวมตัวของผู้คน

สาเหตุหลักของการจราจรติดขัดบริเวณถนนลาดพร้าวตั้งแต่ซอยโชคชัย4ถึงหน้าบิ๊กซีลาดพร้าว คือ

1.        ซอยตัน และการไม่เชื่อมต่อกันของแต่ละซอย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหารถติดได้เนื่องจาก รถที่เข้าไปในซอยไม่มีทางเชื่อมออกไปยังซอยอื่นๆ ถึงแม้ว่าซอยที่ติดกันจะห่างกันเพียงไม่เกิน 20 เมตร จึงทำให้ต้องวนรถออกไปยังถนนเส้นหลักเพื่อไปยังซอยอื่นๆ  ซึ่งทำให้รถติดบนถนนเส้นหลัก

2.        สาเหตุต่อมาคือ การจอดรถข้างทาง เนื่องจากที่จอดรถบริเวณนั้นไม่เพียงพอ ทำให้เลนถนนแคบ ซึ่งทำให้เกิดปัญหารถติดได้เช่นกัน

3.        สาเหตุหลักสุดท้าย คือ รถยนต์ส่วนตัวกีดขวางเลนรถโดยสารประจำทาง เนื่องจากถนนลาดพร้าวไม่มีมีเลนสำหรับรถโดยสารประจำทาง จึงทำให้ต้องใช้เลนร่วมกับรถทั่วๆ ไป ประกอบกับป้ายรถโดยสารประจำทางบริเวณนั้นค่อนข้างถี่ ทำให้รถโดยสารต้องจอดบ่อยๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของรถติด

จากสาเหตุข้างต้น เรามีแนวทางการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

1.        เชื่อมต่อซอยที่ติดกันบริเวณนั้น และห่างกันประมาณ 10 ถึง 20 เมตร เข้าด้วยกัน เพื่อลดจำนวนซอยตันลง และทำให้รถไม่ต้องนำรถออกไปยังถนนเส้นหลัก แต่ใช้ทางเชื่อมระหว่างซอยที่สร้างขึ้นใหม่แทน

2.        สร้างที่จอดรถให้กับคนท้องถิ่นในบริเวณนั้น เนื่องจากผู้คนบริเวณนั้นมักจอดรถข้างถนน ในตรอกซอกซอยบางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็นทางเท้าเพื่อลดจำนวนรถที่เข้ามาในซอย พื้นที่จอดรถที่สร้างขึ้นใหม่จะกระจายอยู่ตามพื้นที่รกร้างบริเวณนั้น ด้านบนพื้นที่จอดรถจะถูกทำเป็นพื้นที่สีเขียวทดแทน ผู้คนสามารถมาใช้พักผ่อนหย่อนใจได้ ด้วยวิธีนี้จะทำให้รถบนท้องถนนมีระบบมากขึ้น ช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดได้

3.        เพิ่ม และจัดการระยะห่างระหว่างป้ายรถโดยสารประจำทางใหม่ ทำให้รถโดยสารไม่ต้องจอดรับส่งผู้โดยสารบ่อยเกินไป ซึ่งจะทำให้รถติด

4.        ทำการขยายเลนบางช่วงของถนนที่มีพื้นที่ด้านข้างมากพอเพื่อให้เป็นจุดจอดรถโดยสาร หรือแท็กซี่ โดยที่ไม่กีดขวางทางเดินรถ

___________________________________________________________________________

The solution to Improve Ladphrao Traffic Congestion Issue

Bangkok is known as one of the most traffic-congested cities in the world. Without proper urban planning, Bangkok has grown in a disastrous way. The average time we spend on the road is over 56 hours per year, which is considered as a tremendous amount of opportunity cost. One of the most congested roads in Bangkok in Ladprao.

Ladprao Rd. is located below the Ladprao district. It runs across Jatujak, Wangtonglang, and Bang Kapi district. The road connects the commercial districts to the residential districts, making it the inevitable path that people need to take. Numbers of shophouses are on the sides of the road, and in the alleys are the residences.

The most congested point on Ladphrao road are in front of the Chockchai4 alley and in front of the Big C Ladphrao. So, the project will be conducted from Chockchai 4 alley to Big C Ladphrao.

The cause of the problem around the site are noted as follow:

1.    Blind Alleys: 37.19% of the roads in Bangkok are blind alleys that lead to nowhere. It is an everyday experience for Bangkok drivers to drive into a small alley (Soi) and then end up at a blind spot, with no other options than to enter the main road. This causes a buildup on the main roads causing an overflow, the main reason for traffic. At the Lardphrao road, there are many alleys that are not connected to others (The red line in the map) making people who want to get to another alley take the main road first even the distance between alleys are less than 20 meters.

Public Transportation Lane is blocked by personal cars.
Have no enough parking: So, people park along the side of the street that reduces the lanes.
Solution

            The MRTA Yellow line is currently under construction. It will be effective along with the new urban plan. Taking it further, we propose the strategies:

Connect alleys that the distance between less than 20 meters together
Provide a parking space for the locals in the alley. They used to park along the street taking up the circulation. As they parked at the given space, the leftover space will be paved, more convenient for walking. On top of the parking will be a green public park. Providing a healthy environment and keeping the car organized.
Decrease and rearrange the distance between each bus stop in this road line to go more further before they stop at each station to make the flow of the vehicle on the road more fluent.
Widen the lane at some part of the road that has enough space at the side for the bus or taxi to parking for picking up and dropping off passengers. By this method, the bus or taxi will not block the lane while parking.