อยากไห้มีที่ละหมาด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ทำไห้สะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจในเวลาเดินทางซุลกิฟลี กำลังรอให้คุณช่วย

ซุลกิฟลี มามะ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ผู้ว่าการรถไฟ : อยากไห้มีที่ละหมาด» คุณสามารถร่วมกับ ซุลกิฟลี และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 4 คน ได้แล้วตอนนี้เลย