ผู้ว่า กทม ลดปัญหากลิ่นขยะจากโรงขยะอ่อนนุช

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ปัญหากลิ่นขยะจากโรงงานขยะอ่อนนุช  ควรมีการพัฒนาการเก็บกลิ่นขึ้นหรือมีแนวทางแก้ไขให้กลิ่นลดน้อยลงและหมดไปในอนาคต เพราะกลิ่นขยะส่งผลประทบต่อบริเวณโดยรอบ ที่เป็นที่อยู่อาศัย โรงเรียน ที่ส่งผลต่อสุขภาพ และสุขภาพจิต