ปิดแคมเปญรณรงค์

หยุดขยะลงทะเล

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 9 คน


สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล จะยังสมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรม

มีผลดีต่ระบบนิเวศน์ และมนุษย์ในอนาคตPanom กำลังรอให้คุณช่วย

Panom Ketumarn อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ผู้ประกอบการท่องเที่ยว: หยุดขยะลงทะเล» คุณสามารถร่วมกับ Panom และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 8 คน ได้แล้วตอนนี้เลย