หยุดขยะลงทะเล

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล จะยังสมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรม

มีผลดีต่ระบบนิเวศน์ และมนุษย์ในอนาคตPanom กำลังรอให้คุณช่วย

Panom Ketumarn อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ผู้ประกอบการท่องเที่ยว: หยุดขยะลงทะเล» คุณสามารถร่วมกับ Panom และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 8 คน ได้แล้วตอนนี้เลย