สงวนที่นั่งบนรถไฟฟ้าให้แม่และเด็ก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เห็นผู้หญิงท้องแก่ แม่ลูกอ่อนขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไม่มีคนลุกให้นั่ง ทั้งๆที่มีการเขียนและมีรูปภาพบอกไว้ว่าสงวนที่นั่งให้ภิกษุ,คนชรา,แม่และเด็ก,คนท้องแก่