ขอคืนพื้นที่ผิวจราจรถนนรอบเกาะสมุย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

เนื่องจากการทำพื้นที่ฟุตบาท ของถนนรอบเกาะสมุย บริเวณบางมะขามและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาพื้นผิวจราจรที่เหลือน้อย ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และผู้ที่จพได้รับประโยชน์เท่าที่ควร  จึงขอเสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกส่วนโปรดจงปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เหมาะสม  โดยอาจจะลดขนาดความกว้างเพื่อเพิ่มพื้นที่จราจรให้มากขึ้น หรือ แก้ไขอย่างอื่นตามความสมควร  หากผู้ใดเห็นสมควรให้มีการแก้ไข ก็ร่วมกันเสนอลงชื่อ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา