ปิดด่วน! ตลาดขายส่งเนื้อสุนัขและแมวที่กวางตุ้ง ประเทศจีน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 150,000 คน!


[English below]

มณฑลกวางตุ้ง นับเป็นตลาดค้าส่งเนื้อสุนัขและแมวที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งในประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 40 ของเนื้อสุนัข และร้อยละ 70 ของเนื้อแมวจากทั้งประเทศ

นั่นหมายถึงน้องหมา 4 ล้านตัว และแมวอีก 2 ล้านตัว! ที่ส่วนใหญ่มักถูกขโมยไปจากเจ้าของของพวกมัน

แม้การค้าและรับประทานเนื้อสุนัขและแมวจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายในกวางตุ้ง แต่พวกเขาก็ยังค้าขายกันแบบเปิดเผย โดยไม่หวั่นเกรงกฎหมาย

มีรายงานว่าสุนัข และแมวจำนวนมากถูกขโมยมาจากเจ้าของ จับใส่กรงแคบๆ เพื่อขนย้ายระยะทางไกล ถูกทำร้ายอย่างทารุณจากโรงชำแหละ

ช่วยกันบอกนายกเทศมนตรี Zhu Xiaodan ของมณฑลกวางตุ้งให้ดูแลสอดส่อง ประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่การปศุสัตว์ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ออกโดย กระทรวงการเกษตรของจีนฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2013 “ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกสุนัขทั้งมีชีวิตและเสียชีวิตแล้ว ผ่านเข้าออกเขตมณฑลกวางตุ้งโดยไม่มีใบอนุญาต”
ร้านอาหารยกเลิกเมนูเนื้อสุนัขและแมวพร้อมทั้งจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินตามที่กฎหมายระบุ (กฎหมาย Chinese FDA law penal code 85 และ Criminal Law Code 143)


เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการณ์ และปิดกิจการค้าเนื้อสุนัขและแมว ทั้งนี้ ก็เพื่อภาพลักษณ์ทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า วัฒนธรรมและสุขภาพของประชาชนในมณฑลกวางตุ้งเอง

สื่อมวลชนต่างประเทศรวมถึงของจีน ได้รับรู้ถึงสภาพความโหดร้ายทารุณของการค้าเนื้อสุนัขและแมวในมณฑลกวางตุ้ง...ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ...ทำลายความรู้สึกของคนร่วมโลก

โปรดช่วยกันลงชื่อเพื่อสนับสนุนให้มณฑลกวางตุ้งเลิกการค้า และการบริโภคสุนัขและแมว

เสนอโดยหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ Duo Duo Animal Welfare Project (www.duoduoproject.org) และ Lisa Vanderpump (www.stopyulinforever.org)

----------

Governor Brown. Tell Sister State, Canton Province, That We’re Opposed to the Torture and Consumption of Dogs and Cats.

California and China’s Guangdong Province are now official sister states. Yet the province is responsible for much of China’s horrendous dog and cat meat trade. It accounts for 40% of the dog meat trade and 70% of the cat meat trade in China.  That's about 4 million dogs and 2 million cats - many of them stolen pets! There are established laws in Guangdong against selling dogs and cats for consumption yet these laws are blatantly ignored.  

Undercover investigators have gathered much first-hand evidence that dogs and cats are being stolen, transported long distances and brutally butchered in filthy slaughterhouses. Since many of the animals are captured through poisoning the meat is known to be toxic and is a public health hazard.

Please inform Governor Zhu Xiaodan that California citizens and their friends insist that he issues an official document mandating that the following existing laws be enforced:

 -- Local police and the Animal Husbandry Bureau must follow the official document issued by the Chinese Agricultural Department on April 22, 2013 that prohibits any trucks without the required certificates to transport live or dead dogs and cats into or out of Guandong Province.

-- Restaurants that are serving dog and cat meat should be made to stop and pay fines for violations of Chinese food safety laws. (Chinese FDA law penal code 85 and Criminal Law Code 143). Uninspected meat cannot be sold to consumers under Chinese FDA law, Code 28.

 -- The Trade and Industry Bureau must enforce commercial licensing laws and close illegal slaughterhouses and markets.

We believe these demands are in line with the goal of sister states to establish friendly communications in the areas of tourism, commerce, cultural exchange and public health.

International and Chinese media coverage of the brutal dog and cat meat trade in Guangdong has stained China’s image and severely tarnished California’s sister state relationship. The time to end this tragedy is now. Thank you for taking swift action.

From the Duo Duo Animal Welfare Project (www.duoduoproject.org) and Lisa Vanderpump (www.stopyulinforever.org)

PS: Please also send Governor Brown a direct email if you can. It's very quick and simple. https://govnews.ca.gov/gov39mail/mail.php