ปิดแคมเปญรณรงค์

ขอมีสถาบันพัฒนาประชากรแห่งชาติ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 48 คน


สังคมไทยในปัจจุบันเสื่อมลงทุกวัน ไม่ว่าเรื่องความไม่เกรงกลัวต่อกฏหมาย ไม่สนใจในความรู้สึกของคนอื่น และอีกหลายๆเรื่องซึ่งจะปรากฎในข่าวรายวันตลอดมา รัฐบาลก็ออกกฎหมายบังคับที่เข้มงวดขึ้น และมันก็เป็นผลโยงไปเป็นปัญหาเรื่องอื่นๆอีก ซึ่งเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า และยังไม่ตรงต้นเหตุของปัญหา (วัวหายยังไม่ล้อมคอก) นิสัยเดิมของคนก็ไม่ได้รับการปรับแก้ไข มีแต่กฏข้อบังคับมากมาย


การแก้ปัญหา ควรเริ่มที่ต้นเหตุ จัดเตรียมคุณภาพของคนตั้งแต่เล็ก ควรมีการสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ให้กับเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน อย่างจริงจัง และให้สม่ำเสมอเข้มข้นไปจนถึงตลอดวัยเรียน เรื่องความรู้ความสามารถเอาไว้เป็นเรื่องรอง เมื่อเด็กรู้จักละอายต่อการทำผิด มีจิตใจที่อ่อนโยน มีระเบียบวินัย เรื่องอื่นๆที่ดีๆย่อมจะตามมาเอง

โรงเรียนทั้งหลายควรเน้นเรื่องการทำความดีเป็นหลัก วิชาความรู้ให้พอเพียง ไม่ต้องยัดเยียดความรู้ หรือเน้นที่เก่งความสามารถ ถ้าไม่เน้นความดี เด็กเหล่านี้บางส่วนอาจกลายเป็นคนเลวที่มีความสามารถในทางลบอย่างมากได้ ที่ผ่านมาในอดีต ด้านการศึกษาของไทยกำลังจะดี แต่มีเหตุที่ทำให้ตกต่ำสะสมมาหลายสิบปี สังคมเปลี่ยนไปเป็นความเห็นแก่ตัว เด็กที่โตขึ้นมาก้าวร้าว โหดร้าย ดังที่กล่าวมาข้างต้น  หากประเทศไทยได้เริ่มในตอนนี้ อีก 20 ปีข้างหน้าก็จะเห็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นๆ กฎหมายก็มีไว้เพื่อให้รู้ว่าประเทศเรามีกฎเกณฑ์การดำรงชีวิตอย่างไรในสังคมเท่านั้นก็เพียงพอ ไม่ต้องออกกฎหมายมาคุมเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หยุมหยิมมากมาย ยิ่งออกเข้มข้นยิ่งเพิ่มปัญหา

ได้เห็นกันมามากมายหลายเวทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่การปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน(ในภาพรวม)  จึงอยากเชิญชวนพวกเรานักการศึกษา ครู ผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปที่มีความรักชาติ ที่มีจิตใจรักเด็ก ต้องการส่งเสริมเด็ก ช่วยกันออกความคิดเห็น ช่วยกันคิดและรวมกลุ่มกันพูดคุย ผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นจริงให้ได้ (การศึกษาไม่ใช่ให้แค่ความรู้ แต่ต้องให้ความเป็นคนที่ดีเป็นหลัก) แล้วเด็กก็จะเป็นกำลังที่เข้มแข็งของชาติต่อไป

จึงขอเรียกร้องให้บุคลากรในภาครัฐเป็นหัวหอกริเริ่มโครงการสร้างชาติ เริ่มจากการสร้างบุคลากรที่จะไปส่งเสริมเด็ก บุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้วให้นำไปปฏิบัติ และไปหากลุ่มสร้างบุคลากรเพิ่มอีก กระจายไปให้ได้มากที่สุด อาจจะตั้งเป็นสถาบันพัฒนาชาติเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลในการอบรม มีพื้นที่สำหรับประชุมพูดคุย หาวิธีการ ฯลฯ ทำจริงจังค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องยุ่งการเมือง

ตัวอย่างที่ดีและง่ายทำได้ทุกโรงเรียน ทุกที่ ให้เริ่มต้นที่การฝึกความมีระเบียบวินัยตั้งแต่วัยก่อนวัยเรียนเป็นอันดับแรก (ดูคลิป) เสริมเติมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติจริงแล้วประเทศไทยของเราจะเข้มแข็ง ตามมาด้วยความมั่นคง ความสามัคคีเองโดยไม่ต้องมาพูดให้สวยหรูแต่เป็นไปไม่ได้

ผู้ใดเห็นด้วยช่วยกดสนับสนุน ให้เรื่องนี้ได้เดินหน้าเป็นจริง เราจะได้อยู่ในประเทศที่สงบสุข มั่นคง ทุกๆด้านสิริวัฒน์ กำลังรอให้คุณช่วย

สิริวัฒน์ ลาภผาติกุล อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก แก้ปัญหาชาติได้» คุณสามารถร่วมกับ สิริวัฒน์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 47 คน ได้แล้วตอนนี้เลย