ขอธรรมาภิบาลแก่กระทรวงสาธารณสุข

ขอธรรมาภิบาลแก่กระทรวงสาธารณสุข

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!
หากถึง2,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
ข้าราชการปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรณีกล่าวหา ผอ. รพศ.ขอนแก่นทุจริต ผิดวินัยร้ายแรงจนต้องย้ายออกจากพื้นที่แบบเร่งด่วน

1. เงินที่ได้รับมาจากบริษัทยาเป็นเงินบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาโรงพยาบาล ซึ่งในกองทุนนี้ก็รับเงินบริจาคของทุกๆ คน เช่น เงินบริจาคของโครงการก้าว, เงินบริจาคจากห้างร้าน หรือ บุคคลทั่วไป

2. การรับเงินเข้ากองทุนมีหลักฐานการรับเงินชัดเจนตรวจสอบได้ทุกครั้ง

3. การใช้จ่ายเงินในกองทุนจะใช้จ่ายผ่านคณะกรรมการกองทุน (ไม่ใช่อำนาจ ผอ.คนเดียว) และยังต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน ได้แก่ เพื่อปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง, ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ หรือ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการศึกษาอบรมเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย

4. ผอ. จะรับทราบเงินในกองทุนโดยระบบการรายงานสถานการณ์บัญชี คือ รายรับรวม - รายจ่ายรวม - เงินคงเหลือ โดยไม่ได้เห็นรายละเอียดรายรับว่าใครเป็นผู้บริจาคบ้าง (ดังนั้น ผอ. จะไม่ทราบว่าเงินบริจาคเป็นของบริษัทไหน จำนวนเท่าไหร่)

5. ผอ.และทีมบริหารโรงพยาบาลมีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรและสั่งการในที่ประชุมหลายครั้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเงินจากบริษัทยา (มีหลักฐานชัดเจน)

6. หลังมีการสั่งการไม่ให้รับเงินจากบริษัทยา ยอดเงินบริจาคในกองทุนก็ลดลงไปมาก ทำให้ ผอ.และผู้บริหารคิดว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตามข้อสั่งการ (ช่วงเวลานี้คือช่วงที่กล่าวหาว่าทุจริต)

7. ถ้า ผอ. จะมีความผิดวินัย ก็คงเป็นเรื่องของการไม่กำกับดูแลผู้ใต้บังคับัญชาในการรับเงินบริจาคจากบริษัทยา ซึ่งความรุนแรงของความผิดไม่ใช่การผิดวินัยขั้นร้ายแรง

8. สุดท้าย! ข้อกล่าวหาความผิดวินัยร้ายแรงเท่านั้น จึงจะสามารถย้าย ผอ. ออกจากโรงพยาบาล และเอาผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่ ผอ. แทนได้

หากผู้มีอำนาจต้องการอะไรก็ทำได้ตามใจ กล่าวหาผู้บริสุทธิ์อย่างไม่เป็นธรรม

ต่อไปกระทรวงสาธาณสุขก็ไม่แตกต่างจากบ้านป่าเมืองเถื่อน แล้วข้าราชการอื่นๆจะมีความมั่นใจในธรรมาภิบาลได้อย่างไร

ขอเรียกร้องธรรมาภิบาลแก่กระทรวงสาธาณสุข

ขอให้การสอบกรณีของ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เป็นไปอย่างบริสุทธิ์เป็นธรรม ไร้การตั้งธงและแทรกแซง

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!
หากถึง2,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว