ล่ารายชื่อถอดถอน ส​.​ว. 250

ล่ารายชื่อถอดถอน ส​.​ว. 250

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!
หากถึง10,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

Sirapob Phumphengphut ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ

แคมเปญนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อล่ารายชื่อถอดถอน ส.ว.250

โดย 1.มศว คนรุ่นเปลี่ยน

2.ภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3.มอกะเสด

4.พะยอมเก๋า

5.กลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย

6.ลูกพ่อขุนฯโค่นล้มเผด็จการ

7.ฟันเฟืองประชาธิปไตย อาชีวะปกป้องประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

8.ขอนแก่นพอกันที

9.ภาคีนักศึกษาศาลายา

10.กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาธิปไตย

11.กลุ่มประชาคมมศวเพื่อเสรีภาพ

12.มวล.เสรี

13.กลุ่มเสรี ประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี

14.งานเสวนาที่ไม่เป็นทางการ

15.ภาคีราชมงคลเพื่อประชาธิปไตย

หมายเหตุ ทั้งนี้องค์กรใดสนใจร่วมแคมเปญของพวกเราแจ้งได้ที่ เพจ มศว คนรุ่นเปลี่ยน

เหตุที่ ส.ว.250ท่าน ไม่ควรดํารงตําแหน่ง ส.ว. เพราะ

1.ที่มาไม่มีความชอบธรรมเหตุเพราะถูกเลือกโดยคณะรัฐประหาร

2.ไม่มีผลงานที่ทำเพื่อประชาชน

3.ใส่ร้าย นิสิต/นักศึกษา ที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมคืนแก่ประเทศ

4.ภาษีของประชาชนไม่ควรสูญเปล่าเพราะความเห็นแก่ตัวของ ส.ว. 250ท่าน

ทั้งนี้การที่ มศว คนรุ่นเปลี่ยน ทำการล่ารายชื่อถอดถอนท่าน ส.ว.250ท่าน เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเรียกร้องประชาธิปไตยคืนสู่ประเทศไทยเพียงเท่านั้น

รายชื่อทั้งหมดพวกเรานิสิตนักศึกษาจะนำไปยื่นถึงสภาเพื่อให้นำไปพิจารณาต่อไป

ขอบคุณครับ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!
หากถึง10,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว