ดัดสันดาน สส. โดดประชุม

ดัดสันดาน สส. โดดประชุม

สร้างแล้ว
4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
ประธานสภา และ
ผู้สนับสนุน 367เป้าหมายต่อไป 500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย จ. ล.

เมื่อสภาล่มซ้ำซาก สิ้นเปลืองงบประมาณจากภาษีประชาชนโดยใช่เหตุ และยังเสียเวลาเสียโอกาสในการออกกม.ที่อาจจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนอีกด้วย

ขอเสนอระเบียบสภา แก้ปัญหาสภาล่มได้ชะงัดแน่นอน

1) ขาดประชุมครบ 2 ครั้ง งดรับเงินเดือนครึ่งปี

2) ขาดครบ 3 ครั้งให้สิ้นสภาพส.ส. และให้พรรคชดใช้เงินค่าเสียเวลา-เสียโอกาส รวมถึงค่าจัดเลือกตั้งใหม่

ทั้งนี้สามารถลาประชุมได้หากมีเหตุผลอันสมควร โดยจะต้องยื่นเรื่องลาพร้อมแนบหลักฐานความจำเป็นให้ประธานสภาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (ถ้าลาถูกต้องไม่ถือว่าขาด ถ้าขาดแปลว่าไม่ได้ลา)

ให้บังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันทุกพรรค ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล เพราะมาเป็นสส.ก็คือเป็น  "ตัวแทน" ของประชาชนกันทั้งนั้น

คนเขาเลือกให้มารับเงินเดือนเป็นแสนจากภาษีประชาชน เพื่อให้มาทำงานในฐานะตัวแทนของประชาชน ไม่ใช่ให้มาเล่นเกมการเมือง

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 367เป้าหมายต่อไป 500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้