ประชาธิปัตย์ จับมือเพื่อไทย เพื่อประเทศชาติเถอะนะครับ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ในฐานะประชาชนที่รักในระบอบประชาธิปไตย ขอเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์เห็นแก่เสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ด้วยการสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีเสียงส่วนใหญ่ในสภาให้จัดตั้งรัฐบาล ตามเจตนารมย์และวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย